Forex Valutahandel Risiko Systemer Valutaspekulation Trading teknik Online mæglere

Trading teknik

Der findes fire overordnede handelsmetoder indenfor aktiv handel på valuta- og råvaremarkedet:

  1. Fundamental handel – hedging
  2. Swing trading – positionshandel
  3. Pip trading – skalpering
  4. Automatiseret handel

Fundamental handel – hedging

En fundamental handel på valuta- og råvaremarkedet er kendetegnet ved langsigtede positioner som kan løbe i flere måneder eller år af gangen. Fundemantal handel kan i mange tilfælde skyldes en afdækning af de risici som man allerede har.

En landmand vil typisk handle hvede – en investering i udenlandske aktier vil typisk indevære at man forsøger at optimere sit valutaafkast ved f.eks. handel med bitcoin kursen – et flyselskab vil typisk handle olie – en eksportør vil typisk handle i eksportvalutaen – og mange virksomheder og investorer vil typisk anvende valutalån i forbindelse med en optimering af renteomkostninger.

En fundamental handler kigger ofte på de fundamentale økonomiske faktorer der ligger bag valutakurser og råvarepriser – og foretager sine beslutninger på baggrund af disse. Det kan være økonomiske nøgletal for vækst, inflation, renteniveau, handelsbalancer, vejret og geopolitiske forhold.

Fordele ved denne trading tilgang:

Ulemper ved denne trading tilgang:

Swing trading – positionshandel

Denne handelsteknik som omtales swing trading (andre bruger begrebet day trading) forsøger at fange de udsving markederne foretager på kortere og mellemlangt sigt. Tidshorisonten er typisk nogle dage til et par uger måske, alt afhænging af markedsforholdene.

Som Swing Trader har man ofte en mere teknisk indgangsvinkel til markederne. Man har muligvis en overordnet fundamental holding til de forskellige økonomier, valutaer og råvarer – men handler bliver typisk foretaget på baggrund af teknisk analyse.

Det kan være støtte- og modstandszoner, trendlinier, glidende bevægelige gennemsnit eller andre tekniske indikatorer.

Fordele ved denne trading tilgang:

Ulemper ved denne trading tilgang:

Pip trading – skalpering

En daytrader foretager mange handler i løbet af en dag og forsøger at fange meget små prisbevægelser i markedet. Som regel blot 5-10 pips. En handel varer måske nogle få minutter og traderen er ofte kun fokuseret på ét enkelt valutapar eller en enkelt råvare idet den enkelte prisændring målt i pips er altafgørende.

En skalper handler typisk på baggrund af markedets øjeblikkelige momentum og modstandspunkter defineret ved teknisk analyse.

Fordele ved denne trading tilgang:

Ulemper ved denne trading tilgang:

Automatiseret Handel

Automatiseret handel foretages af computerprogrammer som er kodet til at åbne eller lukke markedspositioner ud fra et sæt faste regler der på forhånden er besluttet af programmøren. Man anslår at omkring 10% af markedsvolumen i valutamarkederne i dag foretages via computerstyrede programmer.

Man refererer nogle gange til disse programmer som handelsrobotter. Robotterne er udelukkende kodet på baggrund af tekniske data og som regel er de optimeret på historiske datasæt. Tilhængere af disse computerprogrammer finder dem interessante fordi de komplet fjerner den menneskelige faktor i selve handelsøjeblikket og de menneskelige følelser kan dermed ikke påvirke beslutningsprocessen.

Modstandere af handelsrobotter derimod, hævder at disse systemer ikke er i stand til at opfange essensen af markederne som netop er de menneskelige psykologiske faktorer og at de udelukkende er optimeret på fortiden og ikke kan tilpasse sig nye markedsforhold.

Fordele ved denne trading tilgang:

Ulemper ved denne trading tilgang: